محصولات

سازه کنترل فرسایش(لحاف بتن)

راه حل ساده برای کنترل فرسایش با کمترین هزینه در موارد ذیل:

رودخانه ها

مسیل ها

دریاچه و مخازن آب

کانال ها و جویبارها

آبراهها

سدها و سرریزها هرزآب

سدهای تنظیمی

سدهای خاکی

مراکز دفن زباله

زهکش ها

پایه های پل

دیواره ساحلی رودخانه

قالب پارچه ای بسیار قوی از جنس مواد پلیمری که برای اجرای عملیات بتن ریزی درجا با بتن دانه بندی ریز(دوغاب سازه ای) مورد استفاده قرار میگیرد. پارچه ای دولایه که بوسیله یکسری رشته نخهای قوی فاصله بین دولایه را کنترل مینمایند و اماده تزریق گروت میباشد.

فاصله بین دولایه ارتفاع سازه بتنی را مشخص مینماید امکان تولید این سازه از ارتفاع 50 میلی متر تا ارتفاع 600 میلی متر میسر میباشد. نتیجه کار عملکرد عالی در عملیات سنگ ریزی دامنه سدهای خاکی(ریپ رپ) بتن ریزی درجا و یا محافظت از فرسایش بتن پیش ساخته است در عین حال این سیستم با وجود بهره وری بالا هزینه های اجرای عملیات بتن ریزی را کاهش میدهد.

مزیت های اجرایی

قالب ها با تیپ بندی متنوع شرایطی به وجود میاورند که طراح پروژه سطح تراز جریان آب را از قبل تعیین و به این ترتیب شدت جریان اب را محاسبه مینماید.

قالب های پارچه ای با کمترین اختلاف سطح تراز خاک بستر، شرایطی را برای بیشترین مقاومت و در نتیجه جلوگیری از آب شستگی و فراسیش پاشنه پی های زیرآب ایجاد میکند.

مزیت های هزینه ای

هزینه حمل و نقل این قالب ها به نحوه چشم گیری نسبت به سایر انواع قابلهای بتن ناچیز است. بدلیل اینکه این قابلها از مواد پارچه ای سبکی ساخته میشوند. همچنین بدلیل تطبیق پذیری این قالب ها امکان تامین مواد ریزدانه بتن از نزدیکترین کارخانه مقدور است.

هزینه های تجهیز کارگاه و اجرای آن به دلیل نیاز به گروه اجرایی اندک و ساده ناچیز میباشد.

هزینه مواد اولیه به دلیل اینکه افزودنی خاصی مورد نیاز نیست ناچیز است.

بدلیل اینکه تنها یک پمپ بتن و یک چرخ کیسه دوزی در محل کارگاه مورد نیاز است هزینه عملیات اجرایی بتن ریزی ناچیز است.

پمپ تزریق بتن میتواند تا 120 متر از محل قالب فاصله داشته باشد.

بدلیل اینکه دسترسی به برخی سایت ها مشکل میباشد و یا اینکه محل بتن ریزی در زمین نرم و یا اب قرار دارد این نکته بسیار مهم است. عملیات اجرایی بسیار سریع انجام میشود. به دلیل اینکه در یک مرحله بتن ریزی صورت میپذیرد و نیازی به بازکردن اجزای قالب پس از تکمیل عملیات بتن ریزی وجود ندارد.

طراحی قالب پارچه ای بتن مطابق با شرایط کارگاه شما

بدلیل اینکه هیچ وقت دو کارگاه شبیه به هم نیستند تیپ بندی متنوعی را فراهم نموده ایم که هرکدام برایا ستفاده در شرایط کرگاهی خاص میباشد.

پوشش با فیلتر نقطه ای

یک پوشش بینی نفوذپذیر برای کنترل فرسایش است در مواردی که فشار اب به نسبت کم می باشد کاربرد دارد. قالب پارچه ای دولایه درن قاطی به یکدیگر متصل شده اند. در این حالت یک پوشش بتنی با ظهری مشابه سنگ فرش ایجاد میشود. فضای بین فیلتر نقطه ای، ضخامت پوشش بتنی، و وزن پوشش بتنی را تعیین میکند. طراحی ویژه برای نقاط فیلتر اجازه میدهد که فشار اب هیدرواستاتیک ازاد شود و بدین ترتیب تنش اعمال شده به قالب پارچه ای در حین اجرای عملیات پمپ بتن کاهش یابد.

چنانچه کاهش نیروی استاتیک برای دستیابی به سرعت های کمتری در جریان آب مورد نیاز باشد ضریب بالاتری از اصطکاک هیدرولیکی(0.25 تا 0.3) در سطوح موزاییکی نقاط فیلتر مورد نیاز است. این مزیت مهم با ایجاد تعداد بیشتری از نقاط فیلتراسیون به نسبت سطح بتنی صاف ایجاد میگردد.

پوشش با سطح مقطع یکسان

این مقاطع پوشش های بتنی با نفوذپذیری بسیار کم و سطح صاف میباشد این پوشش ها نشت اب را کاهش میدهد. همچنین جریان آب به داخل یا خراج از کانال ها مخزن اب را محدود میکند. پوشش های با سطح مقاطع یکسان در مقابل اکثر مواد شیمیایی مقاوم هستند. در سطح مقطع این نوع قالبها، دولایه پارچه در نقاطی به طور عمود به یکدیگر اتصال دارند سطح مقطع ثابت است به دین معنی که طول نقاط اتصال محاسب ه شده و متناسب با ضخامت و وزن بتن دلخواه تعیین و در تمام مقاطع قالب یکسان است در مقایسه با سطح مقطع یکسان بتن در جا، سطح مقطع بتن حاصل از این قالبهای پارچه ای ضریب اصطکاک هیدرولیکی کمتری(0.015 تا 0.02) دارد. موارد خاص طراحی امکان تعبیه لوله های ذهکش آب در داخل قالب پارچه ای و قبل از اجرای عملیات پمپ بتن وجود دارد. در این صورت امکان آزادسازی هیدرواساتیک وجود دارد.

نوشته های مرتبط

پارچه قالب بتن

modir

منسوجات خانگی

modir

ژئوتکستایل بافته شده

modir

ارسال دیدگاه